Sønsterudveien 32

Prosjekttyppe:
Innsetning av vinduer

Byggherre:
Oslo ByggEntreprenør AS

Periode:
2020

Gamle vinduer som hadde forårsaket vesentlige vanskeligheter for beboerne, ble skiftet ut med nye. Innvendig ble det satt opp nye lister og foringer, som deretter ble malt. I tillegg ble det utført fasadearbeid på deler av bygget. Vi er veldig glade for muligheten til montere nye vinduer og dermed bidra til å øke beboernes fremtidige bokvalitet.